Ава Консулт

Абонаментно счетоводно обслужване

Какво се включва в абонаментното счетоводно обслужване

Специалистите от АВА Консулт работят по следните направления за абонаментно обслужване на счетоводството ви:

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Абонаментно счетоводно обслужване

Снимка: https://pixabay.com

Счетоводство

При абонаментно счетоводно обслужване АВА Консулт извършва следните дейности:

 • изготвяне на вашата счетоводна политика, заедно със специален сметкоплан
 • работа по първични счетоводни документи, обработване и осчетоводяване – тук използваме специализиран софтуер
 • регистриране на фирмата ви по ЗДДС
 • създаване на вторични счетоводни документи
 • обработване на разплащанията ви – касови и банкови
 • обработване на данните ви за лесни справки – със счетоводен продукт
 • класифициране на дълготрайните активи на фирмата ви и съставяне на амортизационен план – счетоводен и данъчен
 • отчитане и следене на материалните запаси, складовата наличност
 • съставяне на оборотни ведомости и годишни отчети

и други.

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Личен състав и ТРЗ

Това е основен сектор от счетоводните дейности, в който ви предлагаме:

 • подготвяне на трудови договори и споразумения към тях
 • изготвяне на заповеди за излизане в отпуск и за прекратяване на трудови договори
 • регистриране в НАП на трудовите договори, измененията им и прекратяването им
 • изготвяне на справки за осигуровки, данъци, информация за тях, подаването на информацията в НАП
 • съставяне на ведомости за заплати
 • съставяне на платежни нареждания
 • приемане и обработване на болнични листове
 • издаване на трудови книжки и заверяването им

и други.

Счетоводни услуги, свързани с данъците

Данъците са важна част от дължимите от фирмата ви суми. АВА Консулт ще ви осигури следните услуги:

 • определяне размера на дължимите от вас данъци според действащото законодателство
 • изготвяне на протоколи, дневници по ЗДДС, справки-декларации и подаването им
 • съставяне на платежни документи, свързани с плащане на данъци към бюджета, и осчетоводяване на тези документи
 • данъчно представителство, защита и консултации от специалистите на АВА Консулт

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Счетоводни услуги за годишно приключване на фирмата ви

За да приключите счетоводната година, е необходимо съставянето и подаването на годишните счетоводни документи. АВА Консулт ще изготви и подаде от ваше име по електронен път следните документи:

 • годишен финансов отчет, както и приложенията към него
 • годишен отчет за НСИ и за НАП
 • годишна данъчна декларация
 • подаване на годишните отчети към съответните органи, съгласно действащото законодателство: тези органи включват както НСИ и НАП, така и Търговския регистър и др.

Share Button