Ава Консулт

Финансови и данъчни консултации

  • Консултации свързани с проблеми при започването на нов бизнес
  • Оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци и законни начини за намаляването им
  • Консултации за данъчните ефекти при определено управленско решение
  • Консултация за спазване на данъчните задължения на предприятието
  • Разясняване на действащото счетоводно и данъчно законодателство
  • Консултации и съдействие при проблеми с държавните институции

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Финансови и данъчни консултации

Консултации, свързани с данъчното законодателство

Данъците, които дължите, зависят от това, каква е фирмата ви. Корпоративният данък за фирмите е 10%, но някои фирми са освободени от този данък. АВА Консулт ще ви обясни какви данъци дължите и в какъв срок трябва да се заплащат.

В данъчното законодателство настъпват промени. На 6 декември 2016 г. в Държавен вестник беше публикуван Закон за изменение и допълнение към Закона за акцизите и данъчните складове. Освен това, с предходни разпоредби, са извършени промени, които засягат и другите данъчни закони. Тези промени са в сила от 1 януари 2017 г. АВА Консулт ще ви уведоми за промените и как те ще се отразят на вашата фирма.

 

Консултации при започването на нов бизнес

Организирането на нов бизнес изисква редица дейности. Ще трябва да регистрирате фирма, да изготвите бизнес план, да намерите финансиране, ако нямате достатъчно финансови активи.

Логистиката на новия бизнес е също от основно значение: това е счетоводната работа. С помощта на специалистите от АВА Консулт ще подготвите документите за регистрация на фирмата си, както и документи за други изисквани административни процедури.

 

Консултации за оптимизиране и намаляване на разходите за осигуровки и данъци

Наред с дължимите данъци фирмите имат и възможност за данъчни облекчения. АВА Консулт ще ви осведоми какви данъчни облекчения можете да ползвате, като например облекчения за дарения на определен кръг институции, при наемане на безработни, за земеделски производители и др.

Нашите специалисти ще ви обяснят и начините за намаляване на разходите за осигуровки: чрез изплащане на част от сумите не по трудови, а по граждански договори, чрез непарични плащания, като карти за транспорт, за мобилни телефони и др.

 

Консултация за спазване на данъчните закони на предприятието

АВА Консулт осигурява консултации за спазването на данъчните закони, според които се извършва облагането на фирми. Данъците включват:

  • преки данъци – тук спадат корпоративният данък, данъкът за физически лица върху доходите им и съответните местни данъци, както и местни такси
  • косвени данъци – тук спадат ДДС, акцизите, митата

Печалбата за дадена година, която трябва да се обложи с данъци, трябва да се декларира до 31 март на следващата година. АВА Консулт извършва необходимите счетоводни операции, изчисляването на преките и косвени данъци, изготвяне на документи и деклариране на печалбата.

Нашите специалисти ще ви осигурят консултации относно правото ви за приспадане на данъчен кредит, което вашата фирма ще има при регистрация и при дерегистрация по Закона за данъка върху добавената стойност.

 

Консултации и съдействие при проблеми, свързани с държавните институции

При възникване на проблеми с държавни институции, относно документи, срокове и др., можете да разчитате на АВА Консулт за разясняване на ситуациите и съдействие за разрешаването на проблемите. Така ще избегнете продължително действащи пречки за дейността на фирмата ви.

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

 

Share Button