Ава Консулт

Промоции

Промоционално предлагаме за фирми без никаква дейност през годината, годишно счетоводно приключване със съставяне на Годишен финансов отчет, Годишна данъчна деклация, уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност и документи за публикуване на Годишен финансов отчет в Търговския регистър за сумата от 50 лв. (без ДДС)

Share Button