Ава Консулт

Защо е важна индивидуалната данъчна защита за всяка фирма

Представянето на фирмите пред НОИ, НАП, НЗОК е важна част от данъчната защита. С изготвянето на данъчните документи и подаването им в необходимия срок от АВА Консулт счетоводството на фирмата ви ще бъде винаги в ред и данъчно защитено.

данъчна защита

Снимка: https://pixabay.com

Изготвяне и представяне на необходимите отчети, декларации и документи

Счетоводните услуги на АВА Консулт, осигуряващи редовното изготвяне и подаване на информацията за вашата фирма и осигуряващи нейната данъчна защита, включват:

 • Изготвяне на годишните финансови отчети за фирмата ви
 • Изготвяне и подаване на данъчните декларации за фирмата ви
 • Изготвяне и подаване на различни документи, които са необходими за данъчно отчитане

Представителство пред НАП чрез услугите на АВА Консулт – данъчна защита при проверки, ревизии и др.

Органите на НАП извършват редица проверки и ревизии. Счетоводните услуги на АВА Консулт ви предлагат съдействие при такива проверки и извършване на експертни счетоводни оценки. За данъчната защита на вашата фирма ще получите от нас възможности за:

 • Експертни оценки при действия, предприети от органите на НАП
 • Експертни оценки на данъчни актове, съставени от НАП
 • Съдействие за предприемане обжалване на актове от НАП – административно и съдебно
 • Представителство в съда при обжалване на такива актове
 • Експертни оценки на данъчните задължения на фирмата ви
 • Осигуряване на данъчна защита при ревизии
 • Данъчни консултации за защита в случаи на актове от администрацията
 • Съдействие за проучване на актове от администрацията
 • Съдействие за проучване на доклади от ревизии

 

Данъчна защита за случаи, в които трябва да обезпечите задължения на фирмата ви

АВА Консулт ви предлага предварителна оценка на имуществото на фирмата си. Така при необходимост от обезпечаване на задължения можете да прецените каква част от имуществото си да предложите, за да избегнете принудително събиране на задълженията.

Има случаи, в които отправеното от вас искане за разсрочване или отсрочване на данъчните ви задължения може да бъде отхвърлено. Специалистите от АВА Консулт ви предлагат специализирани услуги за анализиране на такива откази и ви помагат да съставите обжалване пред НАП с конкретни обосновки и аргументи.

Изготвяне и подаване на данъчни декларации, консултации за попълването им

Вие можете сами да попълните данъчните декларации за фирмата ви. АВА Консулт ви предлага изготвянето на данъчни декларации съгласно съответните закони, действащи в Република България. Тези закони включват: Закона за местните данъци и такси, закона за данъка върху ДДС, Закона за акцизите и данъчните складове.

Ако сте попълнили сами данъчните си декларации, ви предлагаме проверка за правилността на попълването. Ако преди попълването са ви необходими консултации, специалистите на АВА Консулт са на ваше разположение.

Изготвяне на други междинни счетоводни документи

За ефективната данъчна защита е необходимо и изготвяне на други междинни счетоводни документи, като платежни нареждания, справки и др. АВА Консулт ви предлага съвети и услуги за изготвянето им и за представянето им пред съответните органи.

 

 

Share Button