Ава Консулт

Какво трябва да знаем при регистрация на нова фирма

Видовете търговски дружества, определени от Търговския закон

Търговският закон определя два вида търговски дружества: дружества на труда и дружества на капитала. Първият вид обхваща ЕТ, АД, ООД, ЕООД, холдинги и консорциуми, а вторият – събирателните и командните дружества.

регистрация на фирма

Снимка: https://pixabay.com

Най-разпространените видове търговски дружества за малък бизнес

Най-често се регистрират фирми за малък бизнес, с капитал до 50 000 лв. Ава Консулт препоръчва за такъв обхват на бизнес да се регистрира ЕООД или ООД.

Необходими стъпки преди регистрацията на ЕООД или ООД

 • Първата стъпка е изборът на подходящо име. Това име трябва да е оригинално, затова препоръчваме да проверите в сайта на Търговския регистър дали избраното име вече не е заето.
 • Втората стъпка е изборът на адрес за регистриране на бъдещата фирма.
 • Третата стъпка е определянето на начален капитал за регистриране на фирмата.

Регистриране на ООД или ЕООД преди регистрирането в Агенцията по вписванията

За регистрирането трябва да се открие банкова сметка за капитала на фирмата и да се представи нотариалната заверка на Съгласието за приемане на управление, както и нотариална заверка на образец от подписа на бъдещия управител на фирмата.

За откриването на банкова сметка за капитала е необходимо представянето на няколко документи:

 • Устав на фирмата
 • Учредителен протокол – за регистриране на ЕООД
 • Решение за назначаването на управител от едноличния собственик на капитала на фирмата – за регистриране на ЕООД
 • Протокол от Общото събрание на съдружниците във фирмата – за регистриране на ООД
 • Решение за назначаването на управител на фирмата, прието от Общото събрание на фирмата – за регистриране на ООД.

При откриването на сметката на фирмата бъдещият управител трябва да заплати таксата за регистрирането. След това бъдещият управител ще получи удостоверението, че е направена вноска за капитал на фирмата.

Допълнителни документи при регистриране на нова фирма

 • Заявление за вписване на обстоятелства – необходимо при регистриране на ООД
 • Декларация за забрана на извършването на конкурентна дейност
 • Ако е необходимо според дейността на фирмата – разрешително или лиценз

Процесът на регистриране на ЕТ

За регистрирането на ЕТ са валидни определени изисквания:

 • Възраст над 18 навършени години
 • Местожителство – на територията на България
 • Разрешително относно постоянно пребиваване в страната – ако кандидатстващият е чуждестранен гражданин.

Първи стъпки по регистрирането на ЕТ

Регистрирането може да се извърши от самия ЕТ, или от Ава Консулт. Тук няма изискване за начален капитал и не е необходимо да се открие банкова сметка.

Името на фирмата не трябва да съдържа съкращения и да не е вече присъстващо в Търговския регистър.

За регистрирането трябва нотариално заверяване на съгласие относно приемане на управлението и нотариално заверен образец от подписа на ЕТ.

Документи, необходими за регистриране на ЕТ в Агенцията по вписванията

 • Заявление за обстоятелства
 • Декларация относно липса на обстоятелства
 • Декларация относно истинност на обстоятелства
 • Ако е приложимо – разрешително или лиценз

 

Подаването на документите може да се извърши онлайн или в клон на Агенцията по вписванията. За онлайн регистрирането е необходим електронен подпис.

Ава Консулт ви предлага както подробна информация, необходима за регистрацията, така и професионално изготвяне на документите за регистрирането на фирмата.

 

 

 

Share Button