Ава Консулт

Кога се налага да потърсите счетоводни консултации

В дейността на фирмата ви има редица случаи, в които е необходимо да получите счетоводни консултации. Тогава АВА Консулт е на ваше разположение, за да ви помогне с информация и за изготвяне на счетоводни документи. Счетоводните документи са основата на бизнеса и правилното им изготвяне е от съществено значение за успеха на дейността на фирмата ви.

счетоводни консултации

Снимка: https://pixabay.com

Видове счетоводни консултации, които фирмите често се налага да търсят

В практиката на АВА Консулт най-чести са следните видове счетоводни консултации:

 • В началото, във връзка с регистрирането на фирмата ви
 • За разяснения на въпроси, свързани с трудово-правни отношения и осигуряване
 • За постигане на оптимизация на данъците ви
 • За случаи на наемане на служители във фирмата ви
 • За случаи, за които важат промени в нормативната или законовата база

Консултации за регистриране на фирма

При регистрирането на фирмата трябва да се представят редица данни. АВА Консулт ще ви помогне в събирането им. Трябва също така да внесете необходимия капитал за бъдещата ви фирма. Ще ви консултираме за следните етапи от регистрацията:

 • Избор на название на фирмата ви
 • Избор на адреса на регистрация
 • Съставяне на описание на дейността, която тази фирма ще развива
 • Внасяне на капитала за фирмата, заедно с готовите документи: при регистриране на ЕООД или ООД
 • Подаване на комплекта от документи в Търговския регистър

Консултации, свързани с трудово-правни или осигурителни въпроси

Може да ви се наложи да потърсите счетоводни консултации от АВА Консулт за следното:

 • изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики и други документи при наемане на служители
 • изготвяне на документи, свързани с прекратяване на трудови правоотношения с ваши служители
 • консултации във връзка със здравно осигуряване на служители
 • консултации за пенсионно осигуряване на служители

и други.

Консултации за оптимизиране на данъците на фирмата ви

В процеса на консултациите ще анализираме персонала и активите ви, за да ви помогнем да постигнете оптимизиране на данъците ви. Така ще можете да оптимизирате ДДС, данъка върху печалбата, корпоративния данък и др.

Консултации относно наемане на служители

В счетоводните консултации, които ще получите от АВА Консулт за наемане на служители, ще ви помогнем да определите информацията, която е основна при сключването на трудово-правни отношения. Тази информация задължително трябва да се представи на кандидатите за нови служители, с които ще сключите договори. Предоставянето на основната информация е основно изискване при наемането на служители в страните от ЕС. Вие трябва да информирате кандидатите за нови служители относно следните детайли:

 • месторабота
 • категория на работа
 • размер на платен годишен отпуск
 • продължителност на работния ден
 • условия на колективния трудов договор (ако има сключен такъв договор)

и други.

Консултации за изменения в нормативната или законовата база

Спазването на изискванията на последните изменения в нормативната и законовата база е важно за безпроблемното функциониране на фирмата ви. АВА Консулт следи последните изменения и във всеки момент може да отговори на нуждата ви от такива консултации, за да може цялата ви счетоводна дейност да е в съответствие с последните изисквания.

Възможност за безплатни счетоводни консултации

Ние ви предлагаме възможност за безплатни консултации във връзка със счетоводството ви, когато сключите с нас договор за счетоводно обслужване.

 

 

Share Button