Ава Консулт

Подготовка за годишното счетоводно приключване – отграничаване на периода на покупки и продажби

С края на календарната година наближава времето за годишно счетоводно приключване. АВА Консулт ви предлага консултации и услуги за приключването. А днес ще се спрем на един важен етап от целия процес на счетоводно приключване за годината – ограничаването на периода на покупки и продажби.

 

годишното счетоводно приключване

Снимка: https://pixabay.com

 

От организацията на процеса на приключване зависи и изготвянето на годишния финансов отчет, един от основните документи, свързани с календарната година. Отчетът трябва да отрази резултатите от приключването, да отчете съществуващите активи и пасиви, както и транзакциите за годишния период. В информацията не трябва да има пропуски, затова наред с другите дейности трябва да се извърши и отграничаване на периода на покупки и продажби.

 

Какво представлява отграничаването на периода

Това е включването на покупките и продажбите:

  • които са извършени в течение на периода на отчитането
  • които са се случили в течение на периода на отчитането

 

Редовни приходи и разходи

Редовните приходи и разходи включват комуникации, комунални услуги, наеми и др. При тази хрупа отграничаването означава да се прегледат транзакциите, начислени за периода, и да се установи, че те наистина се отнасят за този период. При това няма значение начинът на плащане и фактурирането.

 

Материални запаси

Основният фактор при отграничаването на материални запаси е да се установи кога съществените рискове и съществените ползи се прехвърлят от собствеността към запасите.

Прехвърлянето зависи от договореностите, която вашата фирма има с контрагентите. Обикновено договореностите са съгласно международните правила Incoterms, прилагани за доставки.

 

Договореностите влияят на отграничаването на периода

Договореностите с контрагентите относно доставките влияят върху отграничаването. Зависи дали договореностите са от типа ex works или deliver duty paid, например.

 

Доставките ex works, т.е. от завода, са с прехвърляне на рисковете и изгодите, свързани с дадените стоки, върху купувача, още когато тези стоки излязат от склада на доставчика. За доставчика се образува приход, а за купувача следва да отчете транспортиране на стоки.

 

При доставки deliver duty paid, т.е. доставки с платено мито, прехвърлянето на рисковете върху стоките се извършва чак когато те пристигнат до склада на купувача.

 

Процедурата на отграничаване на периода на покупки и продажби

В процедурата на отграничаване трябва да се извършват следните дейности:

  • да се проверят покупките, както и продажбите, за последните месеци на текущия период на отчитане
  • да се проверят покупките, както и продажбите, осъществени през първите няколко месеца на следващия период на отчитане
  • редовните разходи, като например наеми, абонаменти на месечна основа и други, трябва да се начисляват според договорите, сключени за тези цели
  • при аналитичните месечни прегледи може да се провери и да се осигури пълнотата на тези разходи.

 

АВА Консулт извършва отграничаване на периода на покупки и продажби, проследяването на редовните приходи и разходи, материални запаси. С отграничаването им ще осигурим и необходимите условия за извършване на годишното ви счетоводно приключване и изготвянето на годишния отчет за фирмата ви.

Share Button