Ава Консулт

Цени

Фирми нерегистрирани по ЗДДС и с до 5 осигурени лица

Брой документи месечно Услуги Търговия Производство
до 20 100 120 150
до 40 120 140 180
до 80 150 180 210
до 120 170 200 240
над 120 по договаряне по договаряне по договаряне

Фирми регистрирани по ЗДДС и с до 5 осигурени лица

Брой документи месечно Услуги Търговия Производство
до 20 180 200 250
до 40 200 220 280
до 80 250 280 330
до 120 300 350 420
над 120 по договаряне по договаряне по договаряне

Други

Над 5 осигурени лица – по 10 лв. на осигурено лице.

Над 30 осигурени лица – по договаряне.

Изготвяне на междинен отчет- 50% от месечното възнаграждение

Вземане на документи от офис на клиента – 30 лв.

Подаване на нулеви декларации по ЗДДС – 30 лв.

Интрастат:

До 2 придобивания / изпращания До 5 придобивания / изпращания До 10 придобивания / изпращания
30 50 80

Еднократни услуги

Годишно счетоводно приключване

Без дейност 50
До 20 документа 150
До 50 документа 200
Над 50 документа по договаряне

Изготвяне на данъчна декларация на физическо лице – от 30 до 80 лв. (В зависимост от попълнените приложения)

заб.Документ е една счетоводна операция документираща стопански последици. Това може да бъде: фактура, банков превод, митническа декларация, касов ордер или друг документ.

Всички цени са в български лева без включен ДДС.

Цените на счетоводното обслужване зависят от много фактори като: документооборот, персонал, извършвана дейност, складово стопанство, конкретни допълнителни изисквания на Възложителя и се договарят индивидуално.

За да можем да Ви предложим индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, моля свържете се с нас по удобен за Вас начин от изброените в секция Контакти. Опишете сферата на дейност, среден брой документи на месец, брой банкови сметки, брой нает персонал, брой обекти, регистрация по ДДС, правно-организационна форма, внос, износ и сделки със страни от ЕС, задължение за финансов одит.

Share Button