Ава Консулт

Счетоводна консултация

Актуални данъчни промени за 2017г.

Данъчните промени, които ще влязат в сила от 2017 г., са в съответствие с новостите в съвременния живот. Ще се насърчават както електронното подаване на документи, така и безкасовите плащания. Тук ще разгледаме всички основни промени в данъчната система. За…

Облагане на доходите на физическите лица

За оформянето на документи за доходите на физически лица можете да се обърнете към АВА Консулт. Ние ще изчислим и дължимите от вас данъци, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица. За повече информация – свържете се с…

Нови изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане

Новите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)  Счетоводните услуги на АВА Консулт включват консултации за последните промени в законовите разпоредби. Една от последните новини в тази област е приемането от Народното събрание на Закона за изменение и допълнение…

Кога се регистрира фирма по ДДС

Подаване на документите за нова фирма в ТД на НАП Преди регистрирането на фирма по ДДС трябва документите за фирмата, регистрирана от адвокат, да са подадени в териториалното поделение на НАП. Разглеждане на подадените документи Подадените документи се разглеждат от…

Какви са предимствата и недостатъците при регистрация на фирмата по ЗДДС

Регистрацията – задължителна или по желание От една страна, регистрирането на фирмата ви по ДДС е задължение, което непременно трябва да изпълните. От друга страна, ако не отговаряте на условията за задължително регистриране, можете да се регистрирате по желание. Къде…

Основни счетоводни понятия

Счетоводството е съществена част от съвременните дейности на фирми и основа за успешен бизнес. Това е област, която има своята специфика, позната в дълбочина и детайли на специалистите от АВА Консулт. Но ние знаем, че нашите клиенти, както и всички…

Кога една фирма подлежи на финансов одит

Независимият финансов одит се извършва върху годишни отчети и консолидирани отчети. Кои предприятия трябва задължително да преминат финансов одит малки предприятия – за тези предприятия трябва да са налице поне два от следните три показатели: балансова стойност на фирмените активи…

Кога доходите ви подлежат на облагане с корпоративен данък

Вие трябва да декларирате доходи за облагането им с корпоративен данък, ако сте: местно юридическо лице местно юридическо лице, но не търговец, например организация на вероизповедание, във връзка със сделки, извършвани съгласно член 1 от ТЗ местно юридическо лице, но…

Кога се налага да потърсите счетоводни консултации

В дейността на фирмата ви има редица случаи, в които е необходимо да получите счетоводни консултации. Тогава АВА Консулт е на ваше разположение, за да ви помогне с информация и за изготвяне на счетоводни документи. Счетоводните документи са основата на…

Защо е важна индивидуалната данъчна защита за всяка фирма

Представянето на фирмите пред НОИ, НАП, НЗОК е важна част от данъчната защита. С изготвянето на данъчните документи и подаването им в необходимия срок от АВА Консулт счетоводството на фирмата ви ще бъде винаги в ред и данъчно защитено. Изготвяне…