Ава Консулт

Резултати от търсенето

Намерете добър счетоводител за счетоводните отчети на фирмата

Счетоводните отчети на една фирма са основни документи, от които зависи успешното развитие на нейния бизнеса. За да сте сигурни, че отчетите ви ще бъдат изготвяни навреме и съгласно изискванията, трябва да изберете добър счетоводител, който да се грижи за…

Счетоводни операции при лизинг

Лизингът е често използван инструмент за финансиране. Според него недвижим имот или движимо имущество се предоставя възмездно за временно ползване от лизингодателя на лизингополучателя. Срещу възмездяване, осъществявано като постоянни плащания или като предварително договорени плащания, лизингополучателят придобива правото да владее…

Счетоводни сметки на предприятието

Счетоводните услуги на АВА Консулт, като част от абонаментното счетоводно обслужване, включват изготвянето на счетоводни сметки. Ето преглед на елементите, и видовете счетоводни сметки, както и информация за сметкоплана – съвкупността от счетоводни сметки. Предлагаме професионално изготвяне на всички видове…

Счетоводни услуги в София на малки, средни и големи фирми

За счетоводни услуги за малки, средни или големи фирми в София изберете услугите на счетоводна къща АВА Консулт. Предлагаме ви: еднократни счетоводни услуги консултации за започване на нов бизнес абонаментно счетоводно обслужване всякакви данъчни консултации по действащото законодателство консултации в…

Годишни финансови отчети на фирми

Годишното счетоводно приключване е свързано с изготвянето на годишните финансови отчети. Ава Консулт ви предлага обработване на цялата годишна информация за приключването на финансовата година, както и изготвянето на годишните финансови отчети, във вид съответстващ на типа на фирмата ви.…

Годишно счетоводно приключване

За малки фирми ние предлагаме: Класифициране и осчетоводяване на първичните счетоводни документи и съставяне на оборотна ведомост и годишен финансов отчет Съставяне на годишна данъчна декларация Консултации по данъчно, трудово и осигурително законодателство   За повече информация – свържете се…