Ава Консулт

Професионално счетоводство – за да сме спокойни при счетоводна ревизия

Правилното водене на счетоводството е гаранция за липса на проблеми, включително и при счетоводни ревизии. АВА Консулт ви предлага тази гаранция, със счетоводни услуги за всякакви видове фирми.

счетоводна ревизия

Снимка: https://pixabay.com

Счетоводни ревизии във връзка с плащането на данъци и осигуровки

Държавната система непрекъснато контролира и проверява спазването от фирмите на съответните законодателства, данъчно и осигурително. АВА Консулт ще ви осигури счетоводни услуги, при които непрекъснато ще спазваме тези законодателства, за да сте спокойни, че счетоводството ви е в ред и при счетоводна ревизия няма да се налага да плащате за грешки в счетоводните дейности и документи във връзка с данъците и осигуровките.

Предимството на счетоводните услуги, които специалистите от АВА Консулт ще ви осигурят

Заедно със стриктното спазване на всички законови изисквания специалистите от АВА Консулт ще ви предложат и всички възможности, които законите предоставят за оптимизиране както на данъците, така и на осигуровките.

Какви проблеми могат да възникнат при проверка на счетоводни документи

  • Неспазване на срока за подаване на документи, като данъчни и осигурителни декларации, финансови отчети.
  • Ако фирмата работи с касови апарати и не издаде касов бон на клиент, клиентът може да подаде сигнал и освен глобата, която ще бъде наложена на тази фирма, ще се извърши и ревизия на фирменото й счетоводство.
  • Проблеми поради подозрително нисък оборот, отчитан от фискалните устройства на фирмата – тъй като данъчните инспектори могат да проследяват оборота на фирмите чрез дистанционна връзка, те могат да поискат ревизия на счетоводната й дейност. Такива случаи на нисък оборот обикновено включват концентриране на оборота за деня в края на работния ден.
  • При прекалено високи разходи, декларирани за гориво, билети за пътуване и нощувки, поради чести командировки, въпреки че дейността на фирмата не е свързана с такива командировки, се налагат подробни проверки, за да се установи дали командировките и разходите за тях са подкрепени от необходимата документация и са оправдани.
  • Ако са налице прекалено големи данъчни и/или осигурителни задължения, натрупани към бюджета.
  • Ако фирмата е сключила много на брой граждански договори, това ще предизвика съмнение у инспекторите на НАП, тъй като то може да бъде начин на избягване на плащане на данъци и осигуровки за лицата на граждански договори. В такива случаи също се налагат счетоводни проверки.
  • Ако по-голямата част от персонала работи на 4-часов ден. Както и при предходния пример, това може да бъде сигнал, че е налице стремеж за избягване на разходи за данъци и осигуровки. Проверяващите органи извършват чести проверки в такива фирми.
  • При ревизии на контрагенти, доставчици или клиенти на фирмата, могат да се наложат допълнителни проверки на фирмата ви, за да се сравни счетоводната информация, подадена от двете страни.

 

 

Счетоводната проверка включва ревизията на фирмените баланси

При счетоводната проверка се извършва проверка на фирмените баланси, салдата от сметките на счетоводните книги и съответствието им на инвентарните и на балансовите пера. Ако при съставянето на баланса са допуснати грешки, това може да доведе до големи проблеми при проверката. Затова можете да разчитате на АВА Консулт за цялостни счетоводни услуги, включително съставянето на фирмените ви баланси, за да бъдете спокойни при счетоводни ревизии.

Share Button