Ава Консулт

Какви са предимствата и недостатъците при регистрация на фирмата по ЗДДС

Регистрацията – задължителна или по желание

От една страна, регистрирането на фирмата ви по ДДС е задължение, което непременно трябва да изпълните.

От друга страна, ако не отговаряте на условията за задължително регистриране, можете да се регистрирате по желание.

регистрация на фирмата по ЗДДС

Къде можете да се регистрирате по ЗДДС

Можете да направите регистрацията си в съответното ТД на НАП. При регистриране ще получите своя идентификационен номер, популярно известен като ЕИК.

Глоби при неспазване сроковете за регистриране по ЗДДС

При неспазване на сроковете за регистриране се налагат големи глоби. С регистрирането от специалистите по счетеводство на АВА Консулт ще избегнете неспазване на сроковете за регистриране.

Предимства и недостатъци на регистрирането по ЗДДС

Тези предимства и недостатъци варират според фирмите и физическите лица. Тук ще посочим общите предимства и недостатъци. За по-подробна и конкретна информация можете да се обърнете към АВА Консулт.

Предимствата

Можем да откроим три основни предимства:

  • вашата конкурентноспособност ще се повиши: това се дължи на факта, че можете да възстановите или да приспаднете начисления данък за стока или услуга, която сте закупили. Това ще ви даде възможност за 20% икономия, която не може да се постигне, ако не сте регистрирани. Нека отбележим и факта, че доставчиците ви също трябва да са регистрирани по ЗДДС. Представете си предимството, ако за дейността на фирмата ви трябва да купувате дълготрайни активи с висока цена
  • ще се подобри счетоводната ви отчетност, тъй като регистрираните по ЗДДС фирми трябва ежемесечно да подават към НАП информация за оборота и доставките, които са извършили, както и справки-декларации и други документи за точно изчисляване на данъка. Фирмите, регистрирани по ЗДДС, се контролират стриктно и често се подлагат на ревизии
  • регистрирането по ЗДДС ще е информация за икономическата стабилност на фирмата ви, тъй като то е задължително при обороти над дадени стойности.

 

Другата страна на регистрирането по ЗДДС – недостатъците

Както вече посочихме, предимствата и недостатъците зависят от конкретната фирма и състоянието й. Това се отнася за първия недостатък, който ще посочим:

  • за някои фирми, при определени видове дейности, регистрирането по ЗДДС може да се превърне в недостатък, тъй като може да се намали конкурентноспособността на фирмата ви. За вашата компания и влиянието на регистрирането по ЗДДС трябва да се консултирате с експертите на АВА Консулт. Обикновено това се отнася за фирми, действащи в сферата на услугите, и чиито клиенти не са регистрирани по ЗДДС.
  • регистрирането ви по ЗДДС, както посочихме по-горе, означава, че фирмата ви ще бъде подложена на редовно контролиране от НАП; затова трябва да сте готови за спазване на сроковете за деклариране на ДДС, който дължите – тези срокове са кратки

 

На практика могат да възникнат различни ситуации, при които да се появят и други предимства и недостатъци. Затова при всеки възникнал въпрос можете да се обръщате към АВА Консулт, за да получите точна информация и тълкуване и да прецените дали регистрирането по ЗДДС е изгодна стъпка.

Share Button