Ава Консулт

Предимствата на абонаментното счетоводно обслужване

Счетоводното обслужване, което получавате като абонаментна услуга с Ава Консулт, е гаранция за редовно изготвяне на необходимите счетоводни документи, водене на текущата и периодична документация и всички други дейности, необходими за поддържане на счетоводството ви.

абонаментното счетоводно обслужване

Снимка: https://pixabay.com

Предимствата на счетоводните ни услуги, които получавате с абонамент

 • Предлагаме ви както месечен, така и годишен абонамент, според нуждите ви.
 • Абонирайки се за счетоводни услуги за вашата фирма, получавате по-евтини услуги.
 • Предлагаме ви договор за абонамент за счетоводните ни услуги, от които се нуждае фирмата ви, който гарантира условията и цените за договорения период.
 • Предлагаме ви индивидуални услуги, които са съобразени със спецификата на дейността на фирмата ви.

Абонаментни услуги за текущото ви счетоводство

 • Изготвяне на сметкоплан, който е в съответствие с дейността на вашата фирма.
 • Водене на текущото ви счетоводство, с проверка и съхраняване на първичните счетоводни документи.
 • Изготвяне на Дневника за покупките и на Дневника за продажбите.
 • Изготвяне на справки декларации по закона за ДДС.
 • Изготвяне на декларации, свързани с възстановяването на ДДС по електронен път.
 • Обработване на данните от отчетите на касовите апарати на фирмата ви.
 • Водене на счетоводството за складовите наличности на фирмата ви.
 • Съставяне на амортизационен план и извършване на амортизации на всички активи на фирмата ви.
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за изпълнение на осигурителните задължения на фирмата ви към бюджета.
 • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за изпълнение на данъчните задължения на фирмата ви към бюджета.
 • Изготвяне на месечни Интрастат декларации.
 • Изготвяне на VIES декларации, ако фирмата ви търгува с държави от Европейския съюз – за информационната система между държавите, членуващи в ЕС, която се използва за обмен на информация за ДДС.
 • Подаване на VIES декларации.
 • Приемане на месечните извлечения от банковите сметки на фирмата ви, обработване и съхраняване на извлеченията.
 • Поддържане на комуникациите между вашата фирма и банките, с които работите, посредством Интернет банкиране.
 • Водене на цялата счетоводна политика на вашата фирма.
 • Изготвяне на всички документи и осигуряване на всички образци, които са необходими за воденето на счетоводната отчетност на фирмата ви.

Допълнителни абонаментни счетоводни услуги

 • Изготвяне на справки при необходимост.
 • Проследяване и обработване на документите, свързани с командировки на служители на фирмата ви.
 • Изготвяне на коригиращи Интрастат декларации.
Share Button