Ава Консулт

Счетоводни услуги в София на малки, средни и големи фирми

За счетоводни услуги за малки, средни или големи фирми в София изберете услугите на счетоводна къща АВА Консулт. Предлагаме ви:

 • еднократни счетоводни услуги
 • консултации за започване на нов бизнес
 • абонаментно счетоводно обслужване
 • всякакви данъчни консултации по действащото законодателство
 • консултации в случаи на проблеми с държавните институции
 • годишно приключване
 • финансово счетоводни услуги
 • изготвяне и подаване на документи
 • ТРЗ и личен състав
 • допълнителни услуги – регистрации към институции

Счетоводни услуги в София

Счетоводна кантора АВА Консулт извършва счетоводни услуги за фирми с различни сфери на дейност: услуги, търговия, производство.

Предимствата на счетоводните услуги на АВА Консулт

 • услуги от професионалисти с дългогодишен опит
 • отлично познаване на последните изисквания на нормативната база, включително данъчните и осигурителните закони
 • предлагане на легитимно данъчно оптимизиране
 • решения за избягване на двойно данъчно облагане
 • услуги за данъчна защита

Счетоводни услуги за годишно приключване

Предлагаме в следните счетоводни услуги за годишно приключване за малки, средни и големи фирми:

 • Годишно счетоводно приключване и данъчно приключване, включително съставяне на вашия годишен отчет. Услугите ни са съобразени с това, дали имате до 50 документа годишно или повече документи на година.
 • Съставяне на данъчни декларации за ЕТ
 • Годишно приключване на фирми, които са без дейност за дадената година – включително съставянето на нулева данъчна декларация, подготвянето на уведомление за НСИ относно неосъществяването на стопанска дейност за дадената година

Други счетоводни услуги от АВА Консулт

 • счетоводни консултации
 • данъчни консултации
 • осигурителни консултации
 • консултации в офиса на АВА Консулт
 • консултации в офиса на вашата фирма
 • подготвяне на документи за кредитиране
 • подготвяне на формуляри и попълването им по статистически извадки
 • изготвяне на месечни и тримесечни справки: с абонаментно обслужване и по договаряне

Финансово счетоводни услуги, предлагани от АВА Консулт

 • изготвяне на сметкоплан според спецификата на дейността на фирмата ви
 • съставяне на първични счетоводни документи
 • съставяне на амортизационен план – данъчен и счетоводен
 • изготвяне на дневници
 • изготвяне на справки декларации по ЗДДС
 • изготвяне на отчети и декларации за представяне пред БНБ
 • изготвяне на искания за НАП за издаване на документи
 • изготвяне на годишни данъчни декларации
 • поддържане на номенклатура – при обработване на складове
 • осчетоводяване на каса и банка в левове и валута

Изготвянето и подаването на документи от АВА Консулт

Извършваме изготвянето на документи и подаването им както на ръка, така и чрез електронен подпис. Изготвяме и подаваме документи, необходими за различни институции. Предлагаме ви услуги за подготвянето и подаването на следните документи:

 • годишен баланс
 • ОПР, ОСК и ОПП
 • приложенията към гореизброените документи
 • декларации по ЗДДС
 • декларации по ЗКПО
 • декларации по ЗМДТ
 • статистически форми и отчети за подаване към Националния статистически институт

Допълнителни услуги, предлагани от АВА Консулт

 • регистрации към Инспекцията по труда
 • регистрация по ЗДДС
 • регистрации в Агенцията по Вписванията за юридически лица
Share Button