Ава Консулт

Цени

Цените на счетоводното обслужване зависят от много фактори като: документооборот, персонал, извършвана дейност, складово стопанство, конкретни допълнителни изисквания на Възложителя и се договарят индивидуално.

За да можем да Ви предложим индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, моля свържете се с нас по удобен за Вас начин от изброените в секция Контакти. Опишете сферата на дейност, среден брой документи на месец, брой банкови сметки, брой нает персонал, брой обекти, регистрация по ДДС, правно-организационна форма, внос, износ и сделки със страни от ЕС, задължение за финансов одит.

Share Button