Ава Консулт

Счетоводни документи

Вторични счетоводни документи

Вторичните документи съдържат преобразувана информация, която е получена от първични документи за счетоводно отчитане. Информацията е преобразувана чрез обобщение или чрез диференциране. АВА Консулт може да състави вторични счетоводни документи за нуждите на вашата фирма.     Цел на съставянето…

Първични счетоводни документи

Първичните счетоводни документи се изготвят за регистриране на стопански операции за първи път. Информацията, която съдържат, може да се прехвърля във вторични документи, например с цел натрупване.   Изготвяне на първичните документи за счетоводни операции или за сделки Изготвянето на…

Колко дълго трябва да се съхраняват счетоводните документи

Счетоводните документи се класират в регистри и се съхраняват за необходимия срок от време. Важно е да знаете колко дълго трябва да съхранявате всеки вид счетоводни документи. Както ще ви обяснят специалистите от АВА Консулт, тези срокове са определени от…

Обработка на счетоводни документи

От навременната и правилна обработка на счетоводните ви документи зависи правилното функциониране на вашия бизнес. Други се изготвят при необходимост. Ава Консулт ви предлага пълна и точна обработка на всички счетоводни документи, необходими за управлението на фирмата ви. Определение за…