Ава Консулт

Счетоводна консултация

Какво трябва да знаем при регистрация на нова фирма

Видовете търговски дружества, определени от Търговския закон Търговският закон определя два вида търговски дружества: дружества на труда и дружества на капитала. Първият вид обхваща ЕТ, АД, ООД, ЕООД, холдинги и консорциуми, а вторият – събирателните и командните дружества. Най-разпространените видове…