Ава Консулт

Счетоводни отчети

Отчет за приходи и разходи на фирма

Финансовите отчети, които АВА Консулт може да изготви за вас, ще покажат какво е състоянието на активите и пасивите на фирмата ви, как те са се изменили за дадения отчетен период. Информацията, обобщена в тези отчети, ще ви помогне да…

Подготовка за годишното счетоводно приключване – отграничаване на периода на покупки и продажби

С края на календарната година наближава времето за годишно счетоводно приключване. АВА Консулт ви предлага консултации и услуги за приключването. А днес ще се спрем на един важен етап от целия процес на счетоводно приключване за годината – ограничаването на…

Въпроси по годишното данъчно приключване на 2016 г.

Предлагаме ви резюме на темите, свързани с годишното данъчно приключване на 2016 г., което се извършва от специалистите от АВА Консулт.     Постоянни данъчни разлики – една част са разходите, несвързани с дейността на фирмата, и не се признават…

Публикуване на финансови отчети

Законът за счетоводството изисква публикуване на годишния ви финансов отчет до 30 юни на годината след отчетната година.   Когато има постановен отказ за публикуване на заявен за публикуване финансов отчет Законът за търговския регистър, член 22, алинея 5, определя,…

Годишни финансови отчети на фирми

Годишното счетоводно приключване е свързано с изготвянето на годишните финансови отчети. Ава Консулт ви предлага обработване на цялата годишна информация за приключването на финансовата година, както и изготвянето на годишните финансови отчети, във вид съответстващ на типа на фирмата ви.…