Ава Консулт

Счетоводни услуги

Изготвяне на ведомости за заплати

Заплатите се начисляват ежемесечно. Те се изплащат на служители, които са на трудов или граждански договор или на договор за управление.   Свързаните със заплатите ведомости са част от основната счетоводна информация. АВА Консулт предлага следните абонаментни услуги във връзка…

Двустранно счетоводство на ЕООД

Двустранното счетоводство – задължително за ЕООД Двустранното счетоводство е задължително за всички видове фирми без ЕТ. АВА Консулт ви предлага водене на двустранно счетоводство, включително и за ЕООД. С нашите счетоводни услуги ще ви осигурим подготвянето на информацията във вид,…

Изготвяне на документи за пенсиониране

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви че временно не можем да Ви предоставяме услугата „Изготвяне на документи за пенсиониране“     Когато настъпи времето да подадете заявление за пенсиониране, трябва да подготвите редица документи, които да приложите към това заявление. Заявлението се…

Годишна данъчна декларация – въпроси и отговори

АВА Консулт ви предлага основна информация за данъчните декларации, за юридически и физически лица. Попълването на декларациите и подаването им, както и плащането на данъка, който дължите, от нашите служители ще ви осигурят спазване на всички изисквания и срокове за…

Предимствата на абонаментното счетоводно обслужване

Счетоводното обслужване включва редица услуги. Можете да ги получите еднократно от АВА Консулт, но когато се абонирате за нашето счетоводно обслужване, ще получите редица предимства, които ще улеснят фирмата ви и ще ви помогнат и за икономии на средства. Услугите,…

Счетоводни справки, които са задължителни за всяка компания

Всяка компания трябва да представя счетоводни справки, вторични счетоводни документи. АВА Консулт ви предлага изготвяне на всички видове задължителни счетоводни справки като част от нашето абонаментно обсулжване. Аналитични обороти за сметката на компанията Този вид справки са вторични счетоводни документи,…

Намерете добър счетоводител за счетоводните отчети на фирмата

Счетоводните отчети на една фирма са основни документи, от които зависи успешното развитие на нейния бизнеса. За да сте сигурни, че отчетите ви ще бъдат изготвяни навреме и съгласно изискванията, трябва да изберете добър счетоводител, който да се грижи за…

Какво включва ТРЗ счетоводството

TРЗ, или Труд и работна заплата, е област от счетоводните услуги, в която АВА Консулт ви предлага професионално обслужване. Така свързаните с ТРЗ счетоводството документи за фирмата ви ще бъдат в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Какво включват ТРЗ…

Счетоводни сметки на предприятието

Счетоводните услуги на АВА Консулт, като част от абонаментното счетоводно обслужване, включват изготвянето на счетоводни сметки. Ето преглед на елементите, и видовете счетоводни сметки, както и информация за сметкоплана – съвкупността от счетоводни сметки. Предлагаме професионално изготвяне на всички видове…

Счетоводни услуги в София на малки, средни и големи фирми

За счетоводни услуги за малки, средни или големи фирми в София изберете услугите на счетоводна къща АВА Консулт. Предлагаме ви: еднократни счетоводни услуги консултации за започване на нов бизнес абонаментно счетоводно обслужване всякакви данъчни консултации по действащото законодателство консултации в…