Ава Консулт

Актуални данъчни промени за 2017г.

Данъчните промени, които ще влязат в сила от 2017 г., са в съответствие с новостите в съвременния живот. Ще се насърчават както електронното подаване на документи, така и безкасовите плащания. Тук ще разгледаме всички основни промени в данъчната система. За по-подробни разяснения и съдействие се обърнете към специалистите от АВА Консулт.

 

данъчни промени за 2017г.

Снимка: https://pixabay.com

Как ще се улесни подаването на данъчните декларации

Промяната при данъчните декларации ще бъде в сила за 2017 г. и ще се прилага от 2018 г. Тези декларации както за фирми, така и за физически лица ще се подават само онлайн. Фирмите ще използват електронен подпис, а физическите лица – персонален идентификационен код, издаван безплатно от НАП. С онлайн подаването ще бъдат улеснени както фирмите, така и гражданите. Така ще се улесни и изчисляването на данъка – то ще се извършва при самото попълване на електронната декларация.

 

Онлайн подаването ще улесни и проверката на данните, посочени в декларациите.

 

Отпадане на досегашните отстъпки при плащане на данъците

С въвеждането само на онлайн деклариране вече няма да се предлагат отстъпки за данъците.

 

Данъчни облекчения за безкасови плащания

Плащането на покупките с карти ще доведе до нов вид данъчни облекчения. За да използвате това, трябва поне 80% от доходите ви да са използвани по този начин, а самите доходи трябва да са получени също по банков, безкасов път. Размерът на новото данъчно облекчение ще бъде 1% от данъка, дължим за съответната година; максималният размер на облекчението ще бъде 500 лева.

 

Ограничаване на плащанията в брой

В съответствие с тенденцията за стимулиране на безкасовите плащания, плащанията в брой ще бъдат ограничени до 5000 лева. Настоящото ограничение е до два пъти по-голяма сума – до 10 000 лева.

 

Данък при апортиране на акции

Апортирането е вноска в капитала на фирмата – парична или непарична. Понастоящем при непарични вноски фирмата ви не дължи данък. В такива случаи обаче има възможности за избягване на данъчно облагане, когато се получава положителна разлика между цената на имуществото предмет на непарична вноска и размера на самата непарична вноска. Затова ще се въведе данък при апортиране както на парични, така и на непарични вноски.

 

Промени в ДДС за имот, който се използва и за служебни цели

При настоящото законодателство фирмата ви може да си приспадне целия ДДС, начислен за имот, използван и за лични цели. Но с новия начин на изчисляване възстановяването ще се извършва само за степента, до която имотът се използва за целите на фирмата.

 

Промени при поправянето на счетоводни и други грешки

С новите промени фирмите и физическите лица вече ще могат сами да коригират грешки от счетоводно или друго естество в документите, подавани към данъчните власти.

Понастоящем при откриване на грешки фирмите трябва да уведомят за тях НАП. След това в 30-дневен срок НАП трябва да коригира грешките и да преизчисли данъка, който се дължи от дадената фирма.

След въвеждане на промените, при откриване и коригиране на грешки фирмата ще трябва да подаде нова декларация, с коригираните данни, в срок до 30 септември.

За физически лица също е възможно правенето на корекции и подаването на нова данъчна декларация, също в срок до 30 септември.

 

Share Button