Ава Консулт

Годишна данъчна декларация – въпроси и отговори

АВА Консулт ви предлага основна информация за данъчните декларации, за юридически и физически лица. Попълването на декларациите и подаването им, както и плащането на данъка, който дължите, от нашите служители ще ви осигурят спазване на всички изисквания и срокове за годишното данъчно приключване.

Годишна данъчна декларация

Снимка: https://pixabay.com

Кога дължите корпоративен данък като фирма

В началото на календарната година годишна данъчна декларация за деклариране на доходите през миналата година трябва да подадете при следните случаи:

 • като юридическо лице
 • за доходи от отдаване под наем като юридическо лице
 • като чуждестранно юридическо лице, развиващо стопанска дейност в страната
 • ако фирмата ви е неперсонифицирано дружество, или е осигурителна каса, съгласно член 8 от Кодекса за социално осигуряване

В такива случаи доходите ви подлежат на облагане с корпоративен данък.

Случаи, в които сте освободени от задължението за плащане на корпоративен данък

 • когато подлежите на облагане с алтернативни данъци, например като организатор на хазартни игри, или когато оперирате кораби. Тези дейности са посочени в ЗКПО, част 5.
 • когато осъществявате и дейности, за които се дължи корпоративен данък, и дейности, за които се дължат алтернативни данъци – за втората част от дейностите не дължите корпоративен данък.

Кога дължите данък като физическо лице

 • при трудови правоотношения
 • при извършване на стопанска дейност като ЕТ или земеделски производител
 • при доходи от наеми, лихви
 • при прехвърляне на имущество или права
 • при доходи от доброволно застраховане или осигуряване
 • ако дължите патентен данък

и други случаи, за които служителите на АВА Консулт могат да ви дадат изчерпателна информация.

Данъчна основа и размер на данъка

Като фирма данъчната ви основа ще бъде данъчната печалба. Тя се определя съгласно член 19 в ЗКПО. Корпоративният данък е 10%, съгласно член 20 от същия закон.

Като физическо лице дължите данък от 10% върху доходите си, а ако упражнявате стопанска дейност като ЕТ – 15%.

Попълване на декларацията – както за юридически, така и за физически лица, от АВА Консулт

АВА Консулт изготвя годишни финансови отчети, като може да попълни вашата декларация като юридическо или физическо лице в съответствие с всички изисквания, спестявайки ви грешки.

Можем да попълним декларацията ви и ако в дадения период за подаване ще отсъствате от страната.

Как да попълните декларацията, ако сте физическо лице

Трябва да попълните самата декларация и съответните приложения, отнасящи се за вашия вид доходи.

Срокът за подаване на декларации за физически лица

Трябва да подадете декларацията до 30 април на следващата година, за отчитане на доходи през предходната година. В този срок трябва да платите и данъка.

Подаване на декларацията

 • в офиса на НАП, където сте регистрирани
 • чрез пощенски оператор
 • чрез Интернет – с електронен подпис

Внасяне на данъка

 • по банков път, чрез платежно нареждане
 • чрез пощенски запис
 • по сметка на подразделението на НАП, където сте регистрирани
 • чрез Интернет, с дебитна карта: за тази цел трябва да сте регистрирани в сайта на НАП и в epay.bg.

Къде ще заплатите най-ниската възможна банкова такса

Най-ниска такса при заплащане на данъка ще ви предложат в банката, в която съответното териториално подразделение на НАП има сметка.

 

запитване за счетоводителЗа повече информация – свържете се с нас, като изпратите запитване.

Share Button