Ава Консулт

Изготвяне на документи за пенсиониране

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви че временно не можем да Ви предоставяме услугата „Изготвяне на документи за пенсиониране“

 

 

Когато настъпи времето да подадете заявление за пенсиониране, трябва да подготвите редица документи, които да приложите към това заявление. Заявлението се подава в ТП на НОИ. Приложените документи трябва да са оригинали.

документи за пенсиониране

Снимка: https://pixabay.com

Необходими документи за пенсия, която трябва да бъде отпусната за трудова дейност

 • Заявление за пенсиониране – така наречения образец УП-1.
 • Документи за трудов и осигурителен стаж
 • Документи, удостоверяващи осигурителен доход през 3 последователни години за периода 1982 г. – 01.01.1997 г.
 • Документи, удостоверяващи осигурителен доход от 01.01.1997 г. до датата, на която ще бъде извършено пенсионирането ви – УП-2 и УП-15, осигурителни книжки и др.

 

Документите за трудов и осигурителен стаж включват:

 • Трудови книжки
 • УП-30 – списък на длъжностите, които е заемало лицето в дадено предприятие, и срокът, през който е заемало всяка от тези длъжности
 • УП-3 – удостоверение за вашия осигурителен трудов стаж; този документ може да замести трудовата ви книжка, когато стажът в нея за съответното предприятие не е заверен според изискванията
 • УП-13 – удостоверение за осигурителния стаж за отделните периоди, както и общия трудов стаж
 • УП-14 – удостоверение за вашия осигурителен стаж, ако сте земеделски стопанин
 • УП-16 – удостоверение, доказващо внасянето на осигурителни вноски
 • осигурителни книжки
 • актове за раждане на деца – ако майката не се е водила на стаж към предприятие в периода на майчинството

 

Необходими документи за пенсия, не свързана с трудова дейност

 • за пенсия за военна инвалидност: решение, издадено от ТЕЛК или НЕЛК, както и удостоверение от военното поделение – за лица, пострадали при военна служба, или документ за обстоятелства за лица, пострадали при съдействие на въоръжените сили
 • за пенсия за гражданска инвалидност: документ за обстоятелства за заболяване или обстоятелства, при които лицето е пострадало
 • за социална пенсия по старост – ако сте навършили 70-годишна възраст: декларация за семейното ви състояние и имотното ви  състояние, както и за годишния доход на член от семейството ви.

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви че временно не можем да Ви предоставяме услугата „Изготвяне на документи за пенсиониране“

 

Share Button