Ава Консулт

Опростеното облагане на автомобилите за фирмено и лично ползване се отлага

Много дискусии предизвика възможността за опростено облагане, когато даден автомобил се използва за служебни цели, но през уикенда се използва и като личен автомобил. Специалистите от АВА Консулт следят развитието на въпроса и искат да ви уведомят, че през юни 2016 г. тази възможност за опростено облагане беше отхвърлена от Брюксел. Но оповестяването за отхвърлянето беше забавено с няколко месеца.

 

автомобилите за фирмено и лично ползване

Снимка: https://pixabay.com

Идеята, предложена от Народното събрание и от финансовото министерство

Финансовото министерство на Република България излезе с идеята за така наречения данък уикенд, т.е. отделен начин на облагане за автомобили, използвани предимно като фирмени, но и като лични за ограничени периоди. Обсъденото в Народното събрание предложение се отнасяше и за имоти и телефони, използвани и като фирмени, и като лични.

Предложението даваше възможност на фирмите да избират между два варианта:

  • 10% данък при разходи за използване на фирмени активи и за лични цели
  • досегашният начин на облагане, при който се налага извършване на оценки на пазарната стойност, която имат дадените активи, и отделяне на специален административен ресурс, който да отчита направените разходи

По отношение на автомобилите предложението беше за отмяна на данък върху разходите за експлоатиране на автомобили, когато с тях се извършва и фирмена дейност.

 

Европейската комисия е записала отхвърлянето на предложението в доклада за изпълнение на фискалната програма

В доклада относно изпълнението на фискалната програма за първото шестмесечие на 2016 г. ЕК е записала отхвърлянето на предложението, свързано с опростеното облагане на автомобили, използвани за фирмени и за лични цели.

ЕК е изпратила писмо на 30.06.2016 г., в което се посочва, че във връзка с незадължителното въвеждане на ограничаване на правото за данъчен кредит, определени активи, използвани за фирмени цели, ще продължат да се третират както до сега. ЕК е приканила България да преразгледа искането си, в което беше предложено да се извърши делегиране за ограничаване до 50% на правото на приспадане на данъчен кредит, когато фирми наемат или купуват на лизинг автомобили. Също така предложението беше свързано с данъка, начисляван върху разходите за служебни автомобили, когато те се използват и за лични цели.

 

Коментарът на АВА Консулт за необходимостта от документация, свързана с използването на фирмени автомобили и за лични цели

Специалистите от АВА Консулт са на ваше разположение за изготвяне на необходимата документация във връзка с използването на фирмените автомобили и като лични. Счетоводните задачи се увеличават, а изготвянето на документацията с пропуски би довело до проблеми с отчитането на данъците. Нашите специалисти са запознати с всички изисквания относно документацията и отчитането за автомобили, използвани и като фирмени, и като лични.

 

Необходимата счетоводна документация

Ако фирмата ви използва автомобили, за които можете да поискате приспадане на ДДС, ще трябва да водите пътни листи за всички пътувания. Освен това при купуване на нов автомобил ще трябва да решите каква сума от стойността на автомобила да внесете в бюджета като ДДС.

За воденето на необходимата счетоводна документация се обърнете към служителите на АВА Консулт и спокойно се съсредоточете върху вашите фирмени задачи.

 

 

Share Button